3 nữ công nhân được in ở mặt sau tờ tiền 2000 đồng của nước ta là ai?

3 nữ công nhân được in ở mặt sau tờ tiền 2000 đồng của nước ta là ai?

Đến nay, danh tính 3 cô gái làm việc ở nhà máy trên mặt sau tờ tiền 2000 đồng vẫn được mọi người chú ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *