Bộ Công thương chỉ rõ khuyết điểm, vi phạm của EVN để xảy ra thiếu điện

Bộ Công thương chỉ rõ khuyết điểm, vi phạm của EVN để xảy ra thiếu điện

Ngày 12.7, Bộ Công thương đã có thông cáo báo chí về kết luận thanh tra EVN về thực hiện quy định quản lý và điều hành cung cấp điện.

Bộ Công thương chỉ rõ khuyết điểm, vi phạm của EVN để xảy ra thiếu điện - Ảnh 1.

Bộ Công thương công bố kết luận thanh tra EVN trong sáng ngày 12.7

BCT

Theo Bộ Công thương, trước tình hình xảy ra gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6.6, Bộ trưởng Bộ Công thương đã thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và các đơn vị có liên quan (giai đoạn từ 1.1.2021 đến 1.6.2023) tại Quyết định số 1377/QĐ-BCT ngày 8.6 và thành lập Tổ giám sát hoạt động thanh tra tại Quyết định số 1378/QĐ-BCT ngày 8.6.

5 hạn chế, khuyết điểm, vi phạm

Bộ Công thương cho biết, trong gần 1 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật về thanh tra, đoàn thanh tra đã hoàn thành các nội dung theo đề cương và đã có báo cáo Bộ trưởng Bộ Công thương kết quả thanh tra (báo cáo số 19/BC-ĐTT ngày 7.7). 

Theo kết luận thanh tra được công bố trong sáng nay, đoàn thanh tra của Bộ Công thương đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021 – 2023 của EVN và các đơn vị có liên quan.

Thứ nhất, EVN và các đơn vị có liên quan chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện; chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện.

Thứ hai, không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng.

Thứ ba, điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm. 

Thứ tư, vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023.

Thứ năm, để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư.

Đề nghị xử lý nghiêm hàng loạt tập thể và cá nhân liên quan

Từ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Bộ Công thương đã đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (theo phân cấp quản lý nhà nước) căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng Thành viên EVN, các cá nhân có liên quan.

Bộ Công thương đề nghị EVN căn cứ Kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban tổng giám đốc, các cá nhân tham mưu, các đơn vị thành viên và cá nhân, tập thể có liên quan.

Ngoài ra, Bộ Công thương đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực – TKV, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tập thể, cá nhân vi phạm có liên quan.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Dầu khí và Than căn cứ Kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực được giao, tiến hành xử lý trách nhiệm  đối với tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có).


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *