Bộ trưởng TN-MT Đặng Quốc Khánh làm Trưởng ban thư ký COP26

Bộ trưởng TN-MT Đặng Quốc Khánh làm Trưởng ban thư ký COP26

Phó trưởng ban là các thứ trưởng

Quyết định giao Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh làm Trưởng ban; các phó trưởng ban có 1 thứ trưởng Bộ TN-MT; 1 thứ trưởng Bộ Công thương; 1 thứ trưởng Bộ KH-ĐT; 1 thứ trưởng Bộ Tài chính.

Giao Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh làm Trưởng Ban thư ký liên quan đến COP26 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh

LÊ QUÂN

Thành viên Ban thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng sẽ có đại diện cấp cục/vụ thuộc Văn phòng Chính phủ và các bộ: TN-MT, Công thương, KH-ĐT, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, GTVT, NN-PTNN, LĐ-TB-XH, KH-CN, Công an; NHNN; đại diện lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ban thư ký là tổ công tác giúp việc Thủ tướng – Trưởng Ban chỉ đạo COP26 trong điều phối giải quyết những công việc liên quan đến Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam với các đối tác phát triển (Tuyên bố JETP), đồng thời phối hợp với nhóm các đối tác quốc tế trong triển khai thực hiện Tuyên bố JETP.

Ban thư ký có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc triển khai thực hiện Tuyên bố JETP. Cụ thể, xây dựng và thực hiện Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP phù hợp với Tuyên bố JETP để triển khai trong giai đoạn ít nhất 5 năm tới; Kế hoạch huy động nguồn lực sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên cơ sở nhu cầu xây dựng chính sách và đầu tư của Việt Nam liên quan đến các mục tiêu chuyển đổi năng lượng công bằng.

Bộ TN-MT là cơ quan thường trực Ban thư ký. Các bộ, cơ quan liên quan cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia các nhóm công tác theo đề nghị của các Trưởng nhóm.

Trước đó, tháng 11.2021, hơn 120 lãnh đạo quốc gia thảo luận về các giải pháp chống biến đổi khí hậu tại Hội nghị cấp cao COP26 diễn ra ở Glasgow, Scotland, Vương Quốc Anh. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là giảm phát thải ròng bằng 0.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *