Các công ty xăng, dầu khí đạt lợi nhuận hàng ngàn tỉ đồng trong nửa đầu năm

Các công ty xăng, dầu khí đạt lợi nhuận hàng ngàn tỉ đồng trong nửa đầu năm

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa công bố ước tính kết quả 6 tháng đầu năm 2023 với tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 420.100 tỉ đồng, vượt 24% kế hoạch đề ra. Petrovietnam đã nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn) hơn 66.000 tỉ đồng, vượt 63% kế hoạch. Tập đoàn cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt cao so với mục tiêu nhưng không công bố số liệu cụ thể.

Cả năm 2023, tập đoàn kỳ vọng đạt doanh thu 677.700 tỉ đồng (không bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn), nộp ngân sách nhà nước 78.300 tỉ đồng. Như vậy sau nửa đầu năm, PVN đã thực hiện được lần lượt 62% và 84% hai chỉ tiêu trên. 

Các công ty xăng, dầu khí đạt lợi nhuận hàng hàng tỉ đồng trong nửa đầu năm - Ảnh 1.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vượt kế hoạch về doanh thu 6 tháng đầu năm nay

PETROVIETNAM

Đáng chú ý, Petrovietnam cho biết một trong những vướng mắc, khó khăn lớn là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nợ trong toàn tập đoàn lên đến gần 23.000 tỉ đồng, trong đó nợ đến hạn thanh toán hơn 14.000 tỉ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối dòng tiền của tập đoàn. 

Một đơn vị khác là Tổng công ty Khí Việt Nam (mã chứng khoán GAS) cho biết trong 6 tháng đầu năm, ước doanh thu đạt 45.768 tỉ đồng, đạt 60% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện đạt 6.035 tỉ đồng, đạt 92% kế hoạch cả năm. Theo đó, GAS ước kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 89.496 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 13.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 10.412 tỉ đồng.

Tương tự, Tổng công ty Dầu Việt Nam (mã chứng khoán OIL) thông báo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đều đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch. Theo đó, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 43.478 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 470 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 4.673 tỉ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành xấp xỉ 87% kế hoạch doanh thu và 78,3% kế hoạch lợi nhuận năm. Tuy nhiên nếu so với 6 tháng năm 2022, lợi nhuận của OIL đã giảm hơn 50%.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán POW) vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu ước đạt 16.567 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Công ty chưa công bố lợi nhuận. Còn kết thúc quý 1/2023, POW ước tính lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty đạt 578,8 tỉ đồng…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *