Cây cầu ở Việt Nam từng dài thứ 2 TG, chi phí xây dựng “khủng” cỡ nào?

Cây cầu ở Việt Nam từng dài thứ 2 TG, chi phí xây dựng “khủng” cỡ nào?

Cây cầu này đến nay vẫn được dùng để đi lại và luôn nổi tiếng về sự đồ sộ của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *