Cung đường nào ở Việt Nam có đoạn chạy 335km/h, bây giờ “đắp chiếu”?

Cung đường nào ở Việt Nam có đoạn chạy 335km/h, bây giờ “đắp chiếu”?

Cung đường này được xây dựng với tiêu chuẩn đạt quốc tế nhưng bây giờ không còn được sử dụng như mục đích ban đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *