Đại gia nào ở Việt Nam từng chi 100kg vàng mua máy bay thăm ruộng lúa?

Đại gia nào ở Việt Nam từng chi 100kg vàng mua máy bay thăm ruộng lúa?

Số tiền chi ra để mua máy bay riêng vô cùng lớn vào thời xưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *