Đề nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu điện

Đề nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu điện

Đây là cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh xảy ra gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng ở miền Bắc từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6.

Trong kết luận, Bộ Công thương chỉ rõ nhiều hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của EVN và các đơn vị liên quan đến cung cấp điện. Cụ thể, EVN và các đơn vị thành viên chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện; chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện. EVN và các đơn vị thành viên không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện, làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng.

EVN và các đơn vị thành viên điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm; vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023. Để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6, cắt điện đột ngột không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư.

Căn cứ theo kết luận thanh tra, Bộ Công thương đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (theo phân cấp quản lý nhà nước) chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng thành viên EVN, các cá nhân có liên quan. Bộ Công thương yêu cầu EVN chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban tổng giám đốc, các ban tham mưu, các đơn vị thành viên và cá nhân, tập thể có liên quan.

Bộ Công thương cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản và Tập đoàn Dầu khí VN chỉ đạo Tổng công ty Điện lực – TKV, Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tập thể, cá nhân vi phạm có liên quan.

Trong kết luận thanh tra, Bộ Công thương yêu cầu Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Vụ Dầu khí tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực được giao, nếu có sai phạm thì tiến hành xử lý trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân có liên quan.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *