Không phải Nội Bài, sân bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam là sân bay nào?

Không phải Nội Bài, sân bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam là sân bay nào?

Hiện, sân bay này không còn nhưng nó đã gắn với một phần lịch sử của nước ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *