Loài chim lạ có thể thải ra thứ quý như vàng, đi nhặt về bán kiếm bộn tiền

Loài chim lạ có thể thải ra thứ quý như vàng, đi nhặt về bán kiếm bộn tiền

Loài này ban đầu bị xem là gây hại bây giờ lại mang về thứ đắt đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *