Loại gỗ cực quý, Việt Nam không hề ít, thuộc diện sách đỏ cấm khai thác

Loại gỗ cực quý, Việt Nam không hề ít, thuộc diện sách đỏ cấm khai thác

Loại gỗ này thuộc diện cấm khai thác, vì độ quý hiếm của nó, nhiều cây lên đến hàng trăm năm tuổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *