Loại lá ở Việt Nam rẻ bèo, đầy vườn, tại Nhật Bản gần nửa triệu/chiếc?

Loại lá ở Việt Nam rẻ bèo, đầy vườn, tại Nhật Bản gần nửa triệu/chiếc?

Loại lá này mọc đầy vườn nhiều gia đình, có khi chẳng ai dùng đến nhưng ở nước ngoài siêu đắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *