Loại nước lấy từ suối, giá đắt giật mình, uống một chai bay cả tỷ đồng

Loại nước lấy từ suối, giá đắt giật mình, uống một chai bay cả tỷ đồng

Loại nước này có giá đắt đỏ, nhiều người chắc không bao giờ dám mua để uống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *