Loại quả xuất hiện từ năm 1960 ở Việt Nam, xuất sang Australia hơn nửa triệu/trái

Loại quả xuất hiện từ năm 1960 ở Việt Nam, xuất sang Australia hơn nửa triệu/trái

Dừa được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới nhưng loại dừa này không phải nơi nào cũng có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *