Loại rau nào ở Việt Nam mùi thối, cách xa cả mét vẫn ngửi thấy, khách lùng mua?

Loại rau nào ở Việt Nam mùi thối, cách xa cả mét vẫn ngửi thấy, khách lùng mua?

Đây là loại rau mọc hoang dại nhưng nay đã thành đặc sản, được khách tìm mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *