Nước nào có tỷ lệ hộ gia đình dùng xe máy nhiều nhất hành tinh?

Nước nào có tỷ lệ hộ gia đình dùng xe máy nhiều nhất hành tinh?

Nhiều người nghĩ rằng tỷ lệ hộ gia đình dùng xe máy cao nhất thế giới ở Việt Nam, nhưng không phải vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *