Nước nào từng phải xóa 6 số 0 trên tờ tiền, lạm phát “phi mã” đến giật mình

Nước nào từng phải xóa 6 số 0 trên tờ tiền, lạm phát “phi mã” đến giật mình

Nước này từng phải quyết định xóa bớt các số 0 sau nhiều năm lạm phát ở mức rất cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *