Quốc gia nào ở Đông Nam Á không có đồng tiền riêng?

Quốc gia nào ở Đông Nam Á không có đồng tiền riêng?

Đất nước này có diện tích nhỏ và quy mô nền kinh tế nhỏ ở Đông Nam Á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *