“Thần dược” nào thu hoạch bằng trực thăng, giá hàng chục triệu đồng?

“Thần dược” nào thu hoạch bằng trực thăng, giá hàng chục triệu đồng?

Hàng năm, người ta thu được số lượng ít đặc sản này nên giá rất cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *