Thành phố này sắp được mở rộng với diện tích gấp 4 lần hiện tại

Thành phố này sắp được mở rộng với diện tích gấp 4 lần hiện tại

Thành phố này sắp có diện tích gấp 4 lần so với hiện tại sau khi sáp nhập một huyện bên cạnh vào.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *