Thứ 10 năm trước siêu rẻ, bây giờ giá “khủng”, ở Việt Nam không được công nhận

Thứ 10 năm trước siêu rẻ, bây giờ giá “khủng”, ở Việt Nam không được công nhận

Trước đây, không ai nghĩ nó có giá cao như vậy, hiện ở Việt Nam pháp luật không thừa nhận và bảo vệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *