Thứ quý như vàng ở Việt Nam, 2000 năm trước đã được nhắc đến, nay vài triệu/kg khó mua

Thứ quý như vàng ở Việt Nam, 2000 năm trước đã được nhắc đến, nay vài triệu/kg khó mua

Đây là thảo dược rất quý và bổ, từ xưa đến nay chưa thể tự trồng được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *