Tiền giấy xuất hiện ở Việt Nam từ lúc nào?

Tiền giấy xuất hiện ở Việt Nam từ lúc nào?

Trải qua hàng trăm năm, tiền giấy vẫn tồn tại và tiếp tục được sử dụng cho đến ngày nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *