Tờ tiền Việt Nam nào vẫn lưu thông nhưng rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường?

Tờ tiền Việt Nam nào vẫn lưu thông nhưng rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường?

Tờ tiền này có mệnh giá thấp và hiện nay ít được dùng trong mua bán, song nó vẫn được lưu thông bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *