Trước khi vào top giàu nhất hành tinh, ông Phạm Nhật Vượng khởi nghiệp kinh doanh gì?

Trước khi vào top giàu nhất hành tinh, ông Phạm Nhật Vượng khởi nghiệp kinh doanh gì?

Trước khi có thành công như hôm nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trải qua nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *